Ask Your Question
0

Valaki vessen rá egy gyógypillantást

asked 2020-04-27 17:32:13 -0500

norakrisztina gravatar image

Ez a szép ToDo lista akar lenni: https://norakrisztina.github.io/ToDo/ A Buy milk eleve benne van a listában... :)

Kérlek nézzétek meg a megvalósítást. Én elég zűrzavarosnak érzem de sokat küzdöttem vele és sokszor átírtam dolgokat. Már nincs idegem szépítgetni.

Köszönöm Nóra

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2020-04-29 15:16:41 -0500

aze gravatar image

updated 2020-04-29 15:17:12 -0500

Wow, eleg jo lett :)

Picit meg lehet oldani egyszerubben szerintem a dolgokat, ha ez elkeszulest egy elore elkeszitett CSS class-al oldod meg, amit csak ra kell tenni a parent-re, amikor a pipara kattintasz:

.completed {
  color: magenta;
}

Es akkor, amikor kattintasz:

$(event.target).parent().toggleClass('completed');

Egyebkent csak attol lehet zavaros, hogy nagyon sok mindent ki console logolsz, de az csak addig hasznos, amig kitalalod, mi mukodik hogyan, utana mar torolheted. Ugy lehet egy picit egyszerubb lesz a kod.

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2020-04-27 17:32:13 -0500

Seen: 22 times

Last updated: Apr 29