Ask Your Question
0

Kerdes blockquote-hoz / Anakin 1

asked 2020-04-27 20:57:52 -0500

kaszaildo gravatar image

updated 2020-04-29 14:51:23 -0500

aze gravatar image

Sziasztok!

Szeretnek visszajelzest kerni az Anakin 1 munkamhoz.

Foleg a blockquote elementre szeretnem ha rakukkantana valaki. Milyen trukkel lehet a ket sorban tordelt quote-nal a masodik sort beljebb kezdeni?

Elore is koszonom, ildo

https://codepen.io/kaszaildo/pen/RwWp...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2020-04-29 14:50:58 -0500

aze gravatar image

Tok szep munka! :)

Annyi a trukk, hogy ha pozicionalod az idezojelet (pl. absolute), akkor az kikerul a rendes sorbol, es igy a szoveg teljesen a doboz elejerol kezdodik (elso es masodik sor egyutt), viszont utana mar konnyen tudsz ennek egy padding-ot, vagy margin-t adni, hogy beljebb kezdodjon es akkor viszont mar mind2 sor egyutt fog beljebb kezdodni.

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2020-04-27 20:57:52 -0500

Seen: 60 times

Last updated: Apr 29